Home > Administraţie şi date statistice

Administraţie şi date statistice

Primăria Jilava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia public locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Jilava privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primaria Comunei Jilava care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Jilava şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006.

Primăria Comunei Jilava reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează autonomia locală în comună. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administrţaiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006.