Home > Contextul şi scopul proiectului

Contextul şi scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului Jilava mai aproape de tine este crearea unei imagini atractive a comunei Jilava pe piaţa internă a turismului românesc prin deschiderea spre ceea ce inseamnă turism durabil şi sistem de valori în turism.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Promovarea potenţialului turistic a comunei Jilava ca modalitate de petrecere a timpului liber pentru locuitorii Bucureştiului şi turiştii străini care vizitează capitala.
  • Creşterea notorietăţii localităţii Jilava ca destinţie turistică de week-end printr-o mai bună punere in valoare a patrimoniului său cultural şi istoric.
  • Dezvoltarea durabilă a cumunei Jilava prin crearea unui pol de atracţie turistică in partea de Sud a Bucureştiului.
Proiectul "Jilava mai aproape de tine !" propune o serie de activităţi de promovare şi marketing pentu obiectivele turistice din comuna Jilava în dorinţa de a le pune in valoare şi de atrage turiştii către o destinaţie inedită. Prin valorificarea partimoniului cultural şi istoric al comunei Jilava, proiectul urmăreşte ca pe termen lung, să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei locale şi implicit la creşterea atractivităţii zonei situate în partea de sud a capitaleipentru turişti şi invetitori.