Home > Finanţator proiect

Finanţator proiect

Programul operaţional regional 2007-2013.

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului

Domeniul Major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice"