Home > Centrul de presa > Noutăţi şi evenimente > Proiectul de promovare al comunei Jilava

Proiectul de promovare al comunei Jilava

Site-ul www.promovare-Jilava.ro este parte a proiectului "Jilava, mai aproape de tine!" care are ca scop principal crearea unei imagini atractive a comunei pe piaţa internă a turismului românesc. Acest site este un vector important în promovarea potenţialului turistic al comunei Jilava ca modalitate de petrecere a timpului liber şi este o modalitate eficienta de punere în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al zonei.

Promovarea „produsului turistic Jilava" cu monumentele sale istorice şi posibilitatile de petrecere a timpului liber reprezintă o deschidere spre ceea ce inseamnă turism şi dezvoltare durabilă. Astfel, site-ul de prezentare contribuie la realizarea obictivelor Axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în cadrul Programului Operational Regional care stipulează necesitatea unei valorificari şi promovări durabile a "patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agreement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creerii de noi locuri de muncă".

 

22.01.2018